ZAKŁADY MIĘSNE
CZAPLICKI
SP. Z O.O.

DZIAŁ SPRZEDAŻY

telefon: +48 735 969 098

e-mail: e.golebczyk@zmczaplicki.pl

IMPORT-EKSPORT

telefon: +48 694 457 001

e-mail: biuro@zmczaplicki.pl

BIURO MIĄCZYN

telefon: +48 734 499 180

m.przybyla@zmczaplicki.pl

MROŹNIE SKŁADOWE/HoReCa

telefon: +48 784 061 126

e-mail: k.kucki@zmczaplicki.pl

Zakłady Mięsne "Czaplicki" Sp. z o.o. 06-500 Mława, ul. Graniczna 8 NIP: 5691855616 REGON: 142479426 KRS 0000360720

Nasz zakład znajduje się pod stałą kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie. PL 14134303 WE Oddział I: Miączyn Duży 25, 06-550 Szreńsk PL 14134304 WE Oddział II: ul. Graniczna 8, 06-500 Mława