DZIAŁ SPRZEDAŻY

telefon: +48 735 969 098

e-mail: e.golebczyk@zmczaplicki.pl

IMPORT-EKSPORT

telefon: +48 694 457 001

e-mail: biuro@zmczaplicki.pl

BIURO MIĄCZYN

telefon: +48 734 499 180

m.przybyla@zmczaplicki.pl

MROŹNIE SKŁADOWE/HoReCa

telefon: +48 784 061 126

e-mail: k.kucki@zmczaplicki.pl