DZIAŁ SPRZEDAŻY

telefon: +48 735 969 098

e.golebczyk@zmczaplicki.pl

IMPORT-EKSPORT

telefon: +48 694 457 001 +48 735 971 676

biuro@zmczaplicki.pl handel1@zmczaplicki.pl

BIURO MIĄCZYN

telefon: +48 728 582 562

k.kucki@zmczaplicki.pl

MROŹNIE SKŁADOWE/HoReCa

telefon: +48 728 582 562

k.kucki@zmczaplicki.pl